Hírek, információk

Ingatlan hirdetések

Balatonszőlősi kirándulások

Bovebb információ >>

 

Balatonszőlős Önkormányzat rendeletei

A közölt rendeletek tájékoztató jellegűek, a rendeletek hatályos szövege helyben az Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időben tekinthetők meg nyomtatott formában.

A rendeletek letöltéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges.

RENDELETEK

1. 12/2017. (XI.03.) rendelet: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
2. 11/2017. (VIII.31.) rendelet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) rendeletének módosításáról
3. 10/2017. (VIII.04.) rendelet: Balatonszőlős község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2005. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. 9/2017. (VI.30.) rendelet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) rendelet I. módosításáról
5. 8/2017. (VI.22.) rendelete: Balatonszőlős község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2005. (VI.29.) rendelet módosításáról
6. 7/2017.(VI.16.) rendelet: A partneri egyeztetés szabályairól
7. 6/2017.(V.17.) rendelet: Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
8. 5/2017.(V.17.) rendelet: A 2016. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról
9. 4/2017. (II.17.) rendelet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról
10. 3/2017. (II.17.) rendelet: A közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetmény alapjáról
11. 2/2017. (II.17.) rendelet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
12. 1/2017.(I.31.) rendelet: Balatonszőlős község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2005. (VI.29.) rendelet módosításáról
13. 10/2016 (XII.16) rendele: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet III. módosításáról
14. 9/2016. (XI.22.) rendelet: Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) rendelet módosításáról
15. 8/2016. (IX.26.) rendelet: Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
16. 7/2016. (IX.26.) rendelet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról
17. 6/2016. (VIII.29.) rendelet: A partneri egyeztetés szabályairól
18. 3/2016.(V.23.) rendelet: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról
19. 2/2016.(IV.05.) rendelet: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
20. 1/2016. (II.24.) rendelet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
21. 14/2015.(XI.30.) rendelet: A helyi adókról szóló 11/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
22. 13/2015. (X.31.) rendelet: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VIII.15.) rendelet módosításáról
23. 11/2015. (IX.29.) rendelet: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.11) önkormányzati rendelet módosításáról
24. 10/2015. (VIII.15.) rendelet: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
25. 9/2015. (VI.14.) rendelet: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
26. 5/2015. (VI.14.) rendelet: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11) önkormányzati rendelet módosításáról
27. 5/2015. (III.25.) rendelet: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2013. (II.20) önkormányzati rendelet módosításáról
28. 5/2015. (III.25.) rendelet melléklete
29. 4/2015. (II.26.) rendelet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.11) önkormányzati rendelet módosításáról
30. 3/2015. (II.26.) rendelet: Az egyes szociális ellátásokról
31. 2/2015. (II.27.) rendelet: A lakossági szemétszállítási díjakról szóló 5/2014 (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
32. 1/2015. (II. 11.) rendelet: A 2015. évi költségvetéséről
33. 13/2014. (XII.16.) rendelet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.11) önkormányzati rendelet módosításáról
34. 13/2014. (XII.16.) rendelet melléklete
35. 12/2014. (XI.21.) rendelet: A közterületek használatáról szóló 7/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
36. 11/2014. (XI.21.) rendelet: A helyi adókról szóló 11/2012. (XI.30) önkormányzati rendelet módosításáról
37. 8/2014. (VIII. 22.) rendelet: A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
38. 8/2014. (VIII. 22.) Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
39. 7/2014. (VIII.22.) rendelet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
40. 7/2014. (VIII. 22.) Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
41. 5/2014.(V. 22.) rendelet: A lakossági szemétszállítási díjakról
42. 3/2014. (IV.24.) rendelet: A 2013. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról
43. 2/2014.( III. 24.) rendelete: A lakossági szemétszállítási díjakról szóló 5/2013.(VI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
44. 1/2014. (II. 11.) rendelet: A 2014. évi költségvetéséről
45. 11/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelet: Az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról
46. 9/2013. (X. 28.) rendelet: A köztemetőkről
47. 8/2013. (IX. 26.) rendeletét: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
48. 7/2013. (VII.10.) rendelet: A közterületek használatáról
49. 6/2013.(VII.05.) rendelet: Balatonszőlős Község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2005.(VI.29.) sz. rendeletének módosításáról
50. 5/2013.(VI. 13.) rendelet: A lakossági szemétszállítási díjakról
51. 4/2013. (V. 17.) rendelet: Az önkormányzat vagyonáról
52. 2/2013. (II.20) rendelet: A 2013. évi költségvetéséről
53. 1/2013.(II.20.) rendelet: A képviselô-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
54. 11/2012. (XI.30.) rendelet: A helyi adókról
55. 3/2012. (IV. 20.) rendelet: A civil szervezetek támogatási rendjéről
56. 2/2012. (III. 12.) rendelet: Az Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
57. 1/2012. (III. 12.) rendelet: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
58. 16/2011. (XII.20.) rendelet: A telekadóról
59. 9/2011. (IX. 5.) rendelet: A falugondnoki szolgálatról
60. 7/2011. (VI. 30.) rendelet: A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
61. 5/2011. (IV. 15.) rendelet: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
62. 3/2011. (II. 14.) rendelet: A hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen és a roncs járművek közterületről tör-ténő eltávolításának szabályozásáról
63. 2/2011. (II. 14.) rendelet: Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
64. 1/2011. (II.14.) rendelet: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
65. 3/2010. (IV. 19.) önkormányzati rendelet: Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
66. 7/2007. (IX. 10.) rendelet: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
67. 9/2006. (XII. 8.) rendelet: A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
68. 8/2006. (XII. 8.) rendelet: A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról
69. 15/2005. (XII. 5.) rendelet: Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról
70. 11/2005. (X. 28.) rendelet: A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
71. 10/2005. (X. 28.) rendelet: Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról
72. 6/2005. (VI.29.) rendelete: Balatonszőlős község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetbe foglalva: 2013. augusztus 06.
73. 6/2005. 1. melléklet
74. 6/2005. 2. melléklet
75. 6/2005. 3. melléklet
76. 3/2005. (II. 21.) rendelet: A Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról
77. 9./2004. (XII.20.) számú rendelet: A talajterhelési díjról
78. 11/2003. (XII.23.) rendelet: A helyi iparűzési adóról
79. 9/2003. (XII. 23.) rendelet: A szennyvízcsatorna-szolgáltatásról (a 4/2010. (IX. 15.) sz. és a 6/2010. (XII. 20.) sz. rendelettel megállapított egységes szerkezetben)
80. 5/2003.(VIII.13.) rendelet: "Balatonszőlős Községért" kitüntetés alapításáról és adományozási rendjéről
81. 3./2002. (IV.15.) rendelet: A környezetvédelemről
82. 1/2002.(II. 1.) rendelet: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
83. 14/2000. (XII.29.) számú rendelet: A viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról (a 5/2010. (XII. 20.) sz. rendelettel megállapított egységes szerkezetben)
84. 7/2000. (VII. 21.) rendelet: Az Önkormányzat közmővelődési feladatairól
85. 7/1997.(IX.11) rendelet: A közterületek használatáról
86. 4/1997. (V. 30.) rendelet: Balatonszőlős község címeréről, zászlajáról
87. 9/1994. (VII.6.) rendelet: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés és gazdálkodás szabályairól
88. 13/1993.(XII 13.) rendelet: Az idegenforgalmi adóról
89. 2/1992.(II.5.) rendelet: A kommunális adóról