Hírek, információk

Ingatlan hirdetések

Balatonszőlősi kirándulások

Bovebb információ >>

 

Balatonszőlős Község Önkormányzata

Balatonszőlős Község Önkormányzata

 A közfeladatot ellátó szerv:

Hivatalos neve: Balatonszőlős Község Önkormányzata

Székhelye, postai címe: 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.

Telefon- és telefaxszáma: +36 87/580-180

Elektronikus levélcíme: polgarmester@balatonszolos.hu

Honlapja: www.balatonszolos.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő-Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 08.00-13.00
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése:

Képviselő-testület
Polgármester
Alpolgármester
Képviselők

(Az egyes szervezeti egységek feladatait, Balatonszőlős Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (IX. 10.) önkormányzati rendelete tartalmazza)

A közfeladatot ellátó szerv:

Vezetője: Mórocz László polgármester

Telefonszáma: +36 87/580-180
E-mail:polgarmester@balatonszolos.hu

Egyes szervezeti egységek vezetői:

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal:

Vezető: Dr. Tárnoki Richárd

Tel.: 06-87/581-256
E-mail: titkarsag@balatonfured.com

Falugondnoki Szolgálat:

Kók Ferenc falugondnok

Tel.: +36 20/599-7459

Képviselő-testület:

A Képviselő-testület létszáma: 5 fő, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Mórocz László polgármester (független) Telefon.: +36 87/580-180, elektronikus levélcíme: polgarmester@balatonszolos.hu

Klepeisz Péter alpolgármester (független), Telefon: +36 20/3637481, elektronikus levélcíme: klepeiszpeter@freemail.hu

Bácsi Bernadett képviselő (független), Telefon.: +36 30/485-4713, elektronikus levélcíme: bacsidetti@citromail.hu

Valler Ferenc képviselő (független)

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonban...

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: Nincs

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány:

Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány

- székhelye: 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.

- postai címe: 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.

- telefon- és telefaxszáma: +36 87/580-180

- elektronikus levélcíme: polgarmester@balatonszolos.hu

- alapító okirata: Innen letölthető >>

- kezelő szervének tagjai

A Közalapítvány legfőbb döntést hozó ill. képviselő szerve a Kuratórium, mely az alább felsorolt 5 (öt) tagból áll:

Elnök: Tóthné Kovács Alíz 8233 Balatonszőlős, Cserényhegyi u. 32.

Tagok:

Bereczky Géza 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9/A.

Hesszné Tóth Veronika 8233 Balatonszőlős, Árok u. 25.

Ulrich Béla 8233 Balatonszőlős, Cserényhegyi u. 26.

Vörös Orsolya 8233 Balatonszőlős, Fő u. 10.

A Közalapítvány ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, mely az alább felsorolt 3 (három) tagból áll:

Elnök: Kovács Sándor 8233 Balatonszőlős Cserény hegyi u. 8.

Tagok:

Bányai Lajosné 8233 Balatonszőlős Cserény hegyi u. 16.

Koók Zsuzsanna 8233 Balatonszőlős Fő u. 20/A.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek:

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal

- hivatalos neve: Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal

- Vezető: Dr. Tárnoki Richárd

Tel.: 06-87/581-256
E-mail: titkarsag@balatonfured.com

- honlapja: www.balatonszolos.hu

- alapító határozata: Balatonszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének 151/2005. (IX. 26.) Kt. határozata és Pécsely Község Önkormányzati Képviselő-testületének 123/2005. (IX. 26.) Kt. határozata

- alapító okirata: Innen letölthető >>

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok:

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: Nincs

A közfeladatot ellátó ellenőrzést gyakorló szerv adatai:

A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti és törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai:

- Hivatalos név: Veszprém Megyei Kormányhivatal

- Székhely 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

- Postai cím 8201 Veszprém, Pf. 184.

- Telefonszám + 36 88 579-300

- Faxszám + 36 88 579-349

- Központi elektronikus

- elektronikus levélcím hivatal@veszprem.kdrkh.hu

- Honlapjának címe: www.veszpremkozig.helyinfo.hu